SelskabsAdvokaterne

Advokater med speciale i erhvervsret, selskabsret og kontrakter

Telefon 45 23 00 10
Læs mere
Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt

En erhvervslejekontrakt er en aftale mellem to uafhængige erhvervsparter – udlejer og lejer. Formålet med en erhvervslejekontrakt er at skabe forudsigelighed, sikkerhed og kommerciel værdi for begge parter: Udlejeren ved, at denne får en lejeindtægt og lejer ved, at denne kan anvende det lejede i driften af sin virksomhed.

Erhvervslejeloven gælder for leje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Normalt har udlejning et erhvervsmæssigt sigte, men der findes også erhvervslejekontrakter, der ikke har et sådan sigte, men som alligevel er omfattet af loven.

Det kan altid diskuteres, hvor meget eller hvor lidt, der skal medtages i en erhvervslejekontrakt. Forholdene omkring erhvervslejerettens kompleksitet og aftaleforholdets store betydning for parterne indebærer, at såvel udlejer som lejer i alle spørgsmål, der vedrører erhvervslejemål altid bør benytte sig af juridisk bistand.

De væsentligste punkter i en erhvervslejekontrakt er typisk:

  • Parterne – Hvem er lejer og udlejer?
  • Lejemålet – Hvor er det beliggende, og hvor stort er det? Et godt råd er at få en tegning over lejemålet med i lejekontrakten.
  • Anvendelse af det lejede – I erhvervslejekontrakten angives, hvad lejemålet må benyttes til, og hvad det ikke må benyttes til.
  • Lejemålets begyndelse og ophør – Hvornår starter lejemålet, og hvordan kommer man ud af det igen? Yderligere indeholder dette punkt bestemmelser om opsigelsesvilkårene fra både lejers og udlejers side.
  • Lejens størrelse og regulering – Lejen skal fastslås, og der bør være en bestemmelse om, hvorledes lejen reguleres. I en erhvervslejekontrakt aftaler man typisk, at lejen skal reguleres med udviklingen i inflationen og nettoprisindekset, dog mindst 2-3 % pr. år.
  • Depositum – Det skal aftales, om der skal stilles et depositum. Det typiske depositum i en erhvervslejekontrakt ligger i niveauet 3-6 måneders husleje. Depositum kan eventuelt stilles som bankgaranti, hvorved likviditeten ikke påvirkes i samme grad for lejer, mens udlejer modsvarende ikke får likviditeten.
  • Vedligeholdelse og fraflytning – Almindeligvis aftales i en erhvervslejekontrakt, at udlejer vedligeholder ejendommen udendørs, og at lejer skal vedligeholde alt indendørs. Det centrale er imidlertid også, i hvilken grad lejemålet skal afleveres, herunder om lejemålet skal afleveres nymalet eller nyistandsat.
  • Afståelse – Ved afståelse får lejer mulighed for at ”afgive” sit lejemål til en ny lejer, som indtræder i erhvervslejekontrakten på uændrede vilkår.

Medlem af Advokatsamfundet
Medlem af Danske Advokater

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk